67 333 116 info@juristsabc.lv

Tiesvedības

Kāpēc mēs?

500 tiesvedības vienlaicīgi
 Sagatavojam dokumentus, pārstāvam tiesas sēdēs, nododam tiesas spriedumus izpildei
 Visos tiesu apgabalos ir veiksmīga sadarbība ar zvērinātiem tiesu izpildītajiem
 Veicinam strīdu izšķiršanu šķīrējtiesās, 99% gadījumos iegūti izpildraksti

Kādās nozarēs varam palīdzēt?

 Parādu atgūšanas lietās un zaudējumu atlīdzības lietas
 Mantojuma lietās
 Ģimenes strīdi – laulības šķiršana, uzturlīdzekļi, kopmantas sadale
 Darba strīdi
 Īpašuma tiesības
 u.c.

Strīdi dažādās uzņēmējdarbības sfērās, tajā skaitā:

 Preču piegāde
 Tirdzniecība
 Noma / Īre
 Pārvadājumi
 Būvniecība
 u.c.

 

Zvaniet mums pa tālruni

+371 67333116

Vai uzdodiet jautājumu!