67 333 116 info@juristsabc.lv
Ceija

Cesija jeb parādu pirkšana nozīmē, ka prasījuma tiesības pret atlīdzību tiek nodotas no viena kreditora citam.

Parādu atgūšanas process var būt ilgstošs un sarežģīts. Jurists ABC cesijas ceļā pērk debitoru portfeļus, samazinot kreditoru iespējamos zaudējumus un nodrošinot tiem iespēju saņemt cesijas maksu nekavējoties.


Cesijas process

  1. Kreditors sagatavo un nosūta vērtēšanai cesijas portfeli, sniedzot informāciju par tajā esošajiem debitoriem un to parādsaistībām.
  2. Izanalizējot debitoru portfelī iekļauto informāciju, Jurists ABC piedāvā klientam cesijas portfeļa pirkšanas maksu.
  3. Ja tiek panākta vienošanās par cesijas maksas apmēru, tiek noslēgts cesijas līgums un Jurists ABC tiek nodoti visi parādsaistības apliecinošie dokumenti.
  4. Jurists ABC cesijas maksu pārskaita kreditoram 10 dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas

Cesijas priekšrocības

Nodrošināta tūlītēja naudas līdzekļu iegūšana  Nodrošina tūlītēju naudas līdzekļu iegūšanu.  Atbrīvoties no iesaldētiem līdzekļiem Uzņēmuma bilance tiek atbrīvota no “iesaldētiem” līdzekļiem.
Efektīvi izmantot komercdarbībā atgūtos līdzekļus  Samazina iespējamos zaudējumus, ļaujot efektīvi izmantot atgūto naudu komercdarbībā

 

 

.

Zvaniet mums pa tālruni

+371 67333116

Vai uzdodiet jautājumu!