67 333 116 info@juristsabc.lv

Parādu piedziņa

Parādu piedziņa

Parādu piedziņa jau vairāk nekā 10 gadus ir Jurists ABC primārais darbības virziens, un pieredze rāda, ka parādu var atgūt 80% laicīgi iesniedzot to uz atgūšanu ārpustiesas ceļā.

 

Jurists ABC profesionālie un zinošie parādu piedziņas speciālisti nodrošina kvalitatīvu un ātru parādu atgūšanu, vienlaikus vēršot uzmanību par kreditora un parādnieka ilgtspējīgu attiecību saglabāšanos vajadzības gadījumā. Uzņēmums piedāvā parādu piedziņu visā Baltijā. 

 

Parādu piedziņa un uzraudzība ārpustiesas ceļā jeb inkaso

 

Tiek noslēgts sadarbības līgums.

Klients sagatavo un atsūta elektroniskā formātā parādu apliecinošus dokumentus.

Vienas darba dienas laikā atsūtītie parādnieki tiek ievadīti parādnieku apstrādes sistēmā.

Vienas darba dienas laikā no parādnieku ievadīšanas sistēmā tiek uzsākts parāda piedziņas process, kas ietver:

  Parādnieka informēšanu par kavētu maksājumu telefoniski

  Apmaksas grafika izstrādi, ņemot vērā kreditora intereses un parādnieka iespējas

  Parādu piedziņas brīdinājuma vēstuļu sūtīšana parādniekam tiek sūtīta uz elektronisko pastu zvana laikā, kā arī pie parādu lietas reģistrēšanas un deklarēto vai juridisko adresi.

  Parādnieka maksājumu kontrole un monitorings – vienojoties ar parādnieku par parāda pilnas summas apmaksu vai parāda apmaksas kārtību, tiek veikta vienošanās izpildes uzraudzība

  Kontaktinformācijas meklēšanu – ja parādnieka kontaktinformācija nav pieejama vai tā ir kļūdaina, aktuālās kontaktinformācijas meklēšana tiek uzsākta nekavējoties un netiek pārtraukta visā lietas apstrādes periodā

  Parādnieku datu reģistrāciju Lursoft un Kredītu informācijas biroja datubāzēs, liedzot debitoram piedalīties iepirkumos vai apgrūtinot kredītu / līzingu saņemšanu nākotnē, līdz iepriekšējās saistības nav dzēstas.

 

Maksa par parādu ārpustiesas atgūšanas pakalpojumiem

 

Jurists ABC uzņēmuma politika paredz, ka klients, nododot parādniekus parādu piedziņas procesam, maksā tikai par sasniegtajiem rezultātiem. Maksa par pakalpojumu tiek aprēķināta no faktiski piedzītās parāda summas. Konkrēts atlīdzības apmērs (procentos) ir atkarīgs no parāda vecuma, apmēra un uzņēmuma apstrādē nodoto lietu skaita.

 

Gadījumā, ja parādnieks atsakās no parādsaistību izpildes un jebkādas sadarbības, klients par to tiek informēts, rekomendējot tālākās parāda piedziņas darbības, kas paredz šādas iespējas:

Parāda atgūšanu tiesas ceļā

 Parādnieka maksātnespējas procesa ierosināšanu

 Parāda pārdošanu

 Citas atbilstošas darbības

 

Ir vēlme pieteikt debitoru ārpustiesas parādu piedziņai? Piesaki savu parādnieku šeit

 

Parādu atgūšana tiesas ceļā

 

Gadījumos, kad parāds ar ārpustiesas piedziņas (inkaso) metodēm netiek atgūts, Jurists ABC saviem klientiem piedāvā profesionālus juridiskos pakalpojumus, uzsākot parādu atgūšanu tiesas ceļā.

Parādu atgūšana tiesas ceļā ietver šādus pakalpojumus:

 Juridiskās konsultācijas, piedāvājot piemērotāko tiesvedības procesu

 Nepieciešamo dokumentu sagatavošanu

 Prasības pieteikuma iesniegšanu tiesvedības procesa uzsākšanai

 Kreditora pārstāvību tiesā

 Dokumentu sagatavošanu un nosūtīšanu zvērinātam tiesu izpildītājam

 Tiesas nolēmuma piespiedu izpildi

 Zvērinātu tiesu izpildītāju darba kontroli un atskaišu saņemšanu reizi ceturksnī

 

Sniedzam atbalstu aizsardzībai no kreditoriem – lai uzzinātu sīkāk, zvaniet uz zemāk norādīto tālruni!

Bezmaksas telefona konsultācijai zvaniet, vai uzdodiet jautājumu aizpildot zemāk redzamo anketu.

 

Zvaniet mums pa tālruni

+371 67333116

Vai uzdodiet jautājumu!