67 333 116 info@juristsabc.lv

Maksātnespēja fiziskai personai

Kāpēc pieteikt maksātnespēju fiziskai personai?

Fiziskās personas maksātnespējas process ir līdzeklis, kā izkļūt no parādu sloga un pēc noteikta laika turpināt dzīvi jau bez parādsaistībām.  Maksātnespējas procesu var uzsākt persona, kuras parādsaistības pārsniedz 5000 euro un kurām ir iestājies izpildes termiņš, vai kuras gada laikā pārsniegs 10 000 euro.

Kāpēc mēs?

 Konsultējam pirms maksātnespējas procesa ierosināšanas  Apzinām riskus un priekšrocības  Sagatavojam dokumentus  Konsultējam maksātnespējas procesa gaitā  Jums praktiski neko nevajadzēs darīt, visu izdarīs Jurists ABC

Ko mēs paveicam?

 Organizējam valsts nodevas un administratora depozīta apmaksu, sagatavojam dokumentus iesniegšanai tiesā.  Konsultējam klientu maksātnespējas procesa gaitā

Fiziskās personas maksātnespēja NOSACĪJUMI:

 Persona pēdējo sešu mēnešu laikā ir bijusi LR  nodokļu maksātājs un personai pēdējo 10 gadu laikā nav bijis pasludināts maksātnespējas process  Personai ir konstatējama kāda no maksātnespējas pazīmēm
 Personai nav iespēju nokārtot parādsaistības, kurām iestājies izpildes termiņš, un parādsaistības kopā pārsniedz 5000 EUR

 Sakarā ar pierādāmiem apstākļiem (piemēram, samazinās personas ienākumi; zaudēts darbs u.c.) personai nebūs iespējams nokārtot parādsaistības, kuru izpildes termiņš iestāsies gada laikā, un parādsaistības kopā pārsniedz 10 000 EUR.

 

PROCESA NORISES APRAKSTS:

Fiziskās personas maksātnespējas process sastāv secīgi no bankrota procedūras un saistību dzēšanas procedūras. Bankrota procedūras ietvaros tiek realizēta visa parādnieka manta, un no tās realizācijas iegūtie līdzekļi novirzīti kreditoru prasījumu apmierināšanai, izņemot Civilprocesa likumā noteikto mantu, uz kuru nevar vērst piedziņu. Saistību dzēšanas procedūras ietvaros fiksēta parādnieka ienākumu daļa tiek novirzīta kreditoru prasījumu apmierināšanai, un pēc saistību dzēšanas procedūras termiņa beigām tiek dzēstas šīs procedūras ietvaros nesegtās saistības. Rezultātā iegūstam to, pēc kā tiecāmies – tiek dzēstas visas saistības. Normatīvie akti nosaka, ka ne visas saistības ir dzēšamas iesniedzot maksātnespēju, piemēram, kriminālsodi un administratīvie sodi.

Izmaksas:

Jāņem vērā, ka maksātnespējas procesa ierosināšana nav lēta, tā parasti izmaksā ap 1800 EUR, tāpēc pirms maksātnespējas procesa ierosināšanas iesakām apmeklēt konsultāciju pie jurista, lai jurists varētu sīkāk aprakstīt Jūsu iespējamos riskus, tieši Jūsu maksātnespējas gadījumā, jo katra lieta tomēr ir individuāla. Pirms maksātnespējas procesa uzsākšanas, noteikti ieteiksim darbības, ar kurām Jūs maksimāli samazināsies zaudējumus šī procesa laikā

Zvaniet mums pa tālruni

+371 67333116

Vai uzdodiet jautājumu!