67 333 116 info@juristsabc.lv

Juridiskie pakalpojumi

Tiesvedības - Jurists ABC

Tiesvedības pakalpojumi

Jurists ABC ir liela pieredze, pārstāvot savus klientus civillietās, krimināllietās un administratīvās lietās visās Latvijas tiesu institūcijās un līmeņos, kā arī vairākās Latvijas šķīrējtiesās.

Lasīt vairāk >>

 

Juridiskie pakalpojumi

Juridiskās konsultācijas

Jurists ABC sniedz juridiskos pakalpojumus šādās jomās: administratīvās tiesībās, civiltiesībās (ģimenes tiesības, mantojuma tiesības, lietu tiesības, saistību tiesības), krimināltiesībās, konstitucionālās tiesībās, komerctiesībās…

Lasīt vairāk >>

 

Līgumu izstrāde

Līgumu izstrāde

Pieredze rāda, ka tikai 5 no 100 līgumiem spēj aizsargāt klienta intereses un tiesības, tāpēc Jurists ABC piedāvā saviem klientiem sekojošos juridiskos pakalpojumus līgumu izstrādāšanas jomā: visa veida līgumu un līgumu pielikumu izstrādāšana vai korekcija (pirkuma, nomas, īres dāvinājuma, patapinājuma, rokasnaudas, aizdevuma…

Lasīt vairāk >>

 

Uzņēmuma reģistra izmaiņu veikšana

Uzņēmumu reģistrs

Jurists ABC speciālisti palīdzēs Jums ar sava uzņēmuma reģistrāciju un ar to saistītajiem juridiskajiem jautājumiem. Mēs nodrošinām pilnu juridisko pakalpojumu klāstu un garantējam labāko rezultātu.

Lasīt vairāk >>