67 333 116 info@juristsabc.lv

Juridiskās konsultācijas un pakalpojumi

 

Jurists ABC sniedz juridiskās konsultācijas šādās jomās:

 

Administratīvās tiesībāsJuridiskās kosultācijas
Krimināltiesībās
Konstitucionālās tiesībās
Komerctiesībās
Darba tiesībās
Patērētāju tiesībās
Nomas/īres tiesiskās attiecībās
Maksātnespējas lietās
Nodokļu lietās
Ikdienas juridiskās konsultācijas
Civiltiesībās (ģimenes tiesības, mantojuma tiesības, lietu tiesības, saistību tiesības)

 

 

Kā arī piedāvājam arī šādus pakalpojumus:

 

Dažādu juridisko atzinumu un dokumentu izstrādāšana
Korporatīvo strīdu risināšana
Darījumu nodrošināšana un noformēšana
Klienta pārstāvēšana darījumos
Palīdzība publisko iepirkumu strīdos
Patērētāju tiesību aizsardzība
Pārstāvēšana apdrošināšanas lietās
Padziļināta komersanta vai darījuma izpēte (atskaites vai pārskata sagatavošana)
Juridiskie pakalpojumi, kas saistīti ar darījumiem ar nekustamo īpašumu (darbību veikšana zemesgrāmatās)
Kompleksa juridiskā apkalpošana

 

Par citiem juridiskiem pakalpojumiem lūdzam sazināties ar Jurists ABC pārstāvjiem.