67 333 116 info@juristsabc.lv

Maksātnespēja parādniekam (debitoram)

Kāpēc pieteikt parādnieka (debitora) maksātnespēju?

 

 Vairumā gadījumu debitori, kuriem ir pieteikta maksātnespēja, nevēlās “aizvērt” savu firmu un piekrīt vienoties par parāda apmaksu saprātīgā termiņā;
 No pieteikuma iesniegšanas parādniekiem būs tikai apmēram 15 dienas lai vienotos par parāda atmaksu.
 Ja parādnieka maksātnespēja tiks pasludināta, Jums būs iespēja atgūt 30% no pamatparāda kā priekšnodokli un gandarījuma sajūta, ka tieši Jūs esat “aizvēris” negodprātīgu parādnieku (debitoru) firmu.

Kāpēc mēs?

 Konsultējam pirms maksātnespējas procesa
 Apzinām riskus un priekšrocības
 Sagatavojam dokumentus
 Ne tikai iesniedzam dokumentus tiesā, bet arī:

 Pārstāvam tiesas procesā
Vienojamies par parāda apmaksu
Iesniedzam kreditora prasījumu, ja maksātnespēja tiek pasludināta

 Mēs novadam Jūsu maksātnespējas procesu no sākuma līdz beigām
 Iepriekšējā gadā Jurists ABC ir pieteicis vairāk nekā 400 maksātnespējas procesus
 Jums gandrīz neko nevajadzēs darīt, visu Jūsu vietā izdarīs Jurists ABC

Ko mēs paveicam?

 Organizējam valsts nodevas un administratora depozīta apmaksu, sagatavojam dokumentus un iesniedzam tiesā.
 Piedalamies kā pārstāvji tiesas procesā.
 Turpinām strādāt ar parādnieku līdz tiesas procesam, ja vienojamies par parāda atgūšanu izbeidzam procesu.
 Ja maksātnespēja tiek pasludināta, sagatavojam un iesniedzam kreditora prasījumus.

Motivācija labam darbam – klienta atzinība, jauni darbi, gandarījums un komisija no atgūtās parāda summas.

Pirmā konsultācija telefoniski bez maksas, sniedzam konsultācijas arī attālināti.

 

Zvaniet mums pa tālruni

+371 67333116

Vai uzdodiet jautājumu!